Hubnutí s léky obsahujícími hormony štítné žlázy

Hormony štítné žlázy – tyroxin a trijódthyronin zvyšují produkci energie v organismu a v energetickém metabolismu hrají nezastupitelnou roli. Jejich tvorba a využití v jednotlivých tělesných tkáních je velmi citlivě regulována.  Podporují využití sacharidů, stupňují využití tuků a bílkovin z tělesných tkání k získání energie. Jejich dostatečná produkce je zcela nezbytná pro ontogenetický vývoj, tkáňovou diferenciaci a pro správnou činnost centrálního nervového systému.  Ve fyziologických koncentracích stimulují tvorbu bílkovin a růstového hormonu. Ve vyšších, nadměrných koncentracích pak působí opačně! Hlavní jejich farmakologické využití je jejich doplnění při snížené funkci štítné žlázy – tzv. substituční léčba.  Denní dávka substituční léčby se pohybuje v intervalu od 25 - 200 mikrogramů.

Použijeme-li teoreticky hormony štítné žlázy společně s nízkoenergetickou dietou, a tedy zvýšíme jejich příjem nad fyziologickou hodnotu, můžeme očekávat větší váhový úbytek než při samotné nízkoenergetické dietě. Je to ale za cenu větší ztráty bílkovin a svalové hmoty. Ale nejen to. S tímto postupem jsou navíc spojená poměrně značná zdravotní rizika, která vyplývají ze samotných účinků těchto hormonů, ale také závisí na zdravotním stavu konkrétního obézního pacienta. Protože zvyšují citlivost tkání k účinkům některých jiných hormonů jako je insulin a katecholaminy, zasahují do obrovského množství dějů, které zásadně ovlivňují oběhový, centrální a vegetativní nervový systém. Zrychluje se srdeční frekvence a krevní tlak. Může docházet k srdečním arytmiím jako jsou fibrilace síní a extrasystoly, k bušení srdce vnímané pacientem, k návalům horka, horečkám, nadměrnému pocení, průjmu. Takový postup také doprovází velmi často poruchy menstruačního cyklu, nespavost, neklid, třes.  Stoupá dráždivost centrálního nervového systému, ze které vyplývá nejen nespavost, ale také předrážděnost a hyperaktivní, špatně kontrolované chování.

Samotná obezita je úzce spojena s celou řadou vážných zdravotních rizik a použití hormonů štítné žlázy za účelem zvýšení jejich fyziologické hladiny a následně energetického výdeje může u řady obézních osob i u osob s nadváhou ještě přispět k většímu riziku vážného poškození zdraví, či předčasného úmrtí.

Léčba obezity hormony štítní žlázy není přijatou vědeckou metodou a neměla by být používána.

Hormon