Sacharidy při redukci váhy

Při redukční dietě musí být příjem sacharidů dostatečně, ale rozumně snížen, aby tělo mělo důvod využít více energie z nadbytečných tukových zásob. Do dietního režimu je dobré volit takové potraviny, ve kterých je obsah sacharidů co nejpřesnější.  V přípravcích redukční diety bývá hlavním zdrojem složených sacharidů škrob nebo maltodextrin, který se ze škrobu vyrábí. Z jednoduchých sacharidů (cukrů) pak bývají zastoupeny všechny běžné cukry. Preference některého z nich nemá v rámci dietního režimu se sníženým obsahem energie žádnou výživovou výhodu.

 

Míra využitelnosti škrobu z potravin je velmi rozmanitá díky jeho rozdílné stravitelnosti. Škrobové částice nemusí být vždy dobře dostupné pro trávicí enzymy. Teoretický výpočet či přímo analyticky zjištěný obsah škrobu v potravině nemusí ani zdaleka odpovídat množství, které tělo dokáže využít. Přístupnost škrobových zrn a samotných škrobových molekul pro trávicí enzymy závisí na více faktorech a ovlivňuje ji zásadně také kuchyňská úprava stravy. Rychlost trávení škrobu je proto také dosti rozdílná a značně rozdílně se může chovat hladina krevního cukru po konzumaci pestrého pokrmu s obsahem škrobu. To má vliv i na pocit nasycení. Hladinu krevního cukru tělo velmi pečlivě reguluje. Redukčnímu jídelníčku musí být přizpůsobena i tělesná zátěž, aby zbytečně nedocházelo k mírnému poklesu hladiny krevního cukru pod normální hodnotu, následné nevolnosti a třeba ke zbytečnému porušení dietního režimu. Ten, kdo si není jistý svým zdravotním stavem, by měl před zahájením redukční diety požádat praktického lékaře o preventivní prohlídku, aby byla vyloučena cukrovka.

Cukrovka ale není důvodem, aby diabetik s nadváhou či obezitou nepodstoupil redukční dietu. Dietní režim tomu však musí být s vědomím ošetřujícího lékaře přizpůsoben a lékař by se měl s pacientem domluvit na častějších kontrolách. I třeba jen telefonických. 

Celkové výživové složení jídelníčku je možné kontrolovat na www.potravina.cz.

Sacharidy